Uczniowski Klub Sportowy Sparta

jest Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń Starostwa Powiatowego pod nr 19.

Początek działalności klubu datuje się na rok 2003. Klub prowadzi działalność sportową w czterech sekcjach: piłki siatkowej, pływackiej, karate i wrotkarskiej.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Celem naszego klubu jest:

 • Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu.
 • Angażowanie wszystkich uczniów do różnych form aktywności ruchowej.
 • Organizowanie zajęć dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich zdrowia,  sprawności fizycznej i umysłowej, działanie przeciw agresji, narkotykom, alkoholizmowi, paleniu tytoniu.
 • Organizowanie i uczestnictwo w różnych formach współzawodnictwa sportowego.
 • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru poprzez zabawę i współdziałanie w zespole.

Władze klubu

Please specify image url.

Paweł
Pieniążek

Prezes UKS Sparta

  Please specify image url.

  Jarosław
  Józefowicz

  v-ce Prezes UKS Sparta

   Please specify image url.

   Tomasz
   Basiak

   Sekretarz UKS Sparta

    Przejdź do paska narzędzi